Петришак Ігор Васильович

кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій захисту навколишнього середовища і деревини та безпеки життєдіяльності (ТЗНСДБЖД)

Email

igor.petryshak@nltu.edu.ua

НАУКОВІ/ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ

Виготовлення абразивних інструментів, дослідження та авторський супровід процесів шліфування виробів з деревини та плитних деревинних матеріалів на деревообробних підприємствах України.

ОСВІТА

1975…1979 рр. − навчання у Львівському технікумі механічної обробки деревини; присвоєна кваліфікація техніка-технолога меблевого виробництва.

1979…1984 рр. − навчання на технологічному факультеті Львівського лісотехнічного інституту (з 1993 р. − Український державний лісотехнічний університет (УкрДЛТУ)); присвоєна кваліфікація інженера-технолога за спеціальністю технологія деревообробки.

1989…1992 рр. − навчання в аспірантурі Львівського лісотехнічного інституту.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Кандидат технічних наук, спеціальність 05.05.07 «Машини та процеси лісівничого комплексу», тема дисертації “Обгрунтування конструктивних параметрів і структури жорстко-пружного абразивного інструмента та розроблення режимів шліфування масивної деревини”

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1979 р. – контролер ВТК Корюківської меблевої фабрики Чернігівської області

1984…1986 рр. – майстер цеху Берегівської деревообробної фабрики Закарпатської області

1986…1987 рр. – технолог, старший технолог Берегівської деревообробної фабрики Закарпатської області

1987…1989рр. – стажист-дослідник науково-дослідного сектору (НДС) ЛЛТІ

1992…1995рр. – науковий співробітник галузевої науково-дослідної лабораторії шліфування (ГНДЛШ) УкрДЛТУ

1995…2007рр. – завідувач галузевої науково-дослідної лабораторії шліфування (ГНДЛШ) НЛТУ України

2007 р.− асистент кафедри технології деревообробки та захисту деревини НЛТУ України

2009 р.− старший викладач кафедри технології деревообробки та захисту деревини НЛТУ України

2010 р. − доцент кафедри технологій сушіння і захисту деревини НЛТУ України

2017 р. і дотепер − доцент кафедри технологій захисту навколишнього середовища і деревини та безпеки життєдіяльності НЛТУ України

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • «Гідротермічна обробка деревини»;
 • «Технології деревообробки та сушіння деревини»;
 • «Метрологія, стандартизація, сертифікація»;
 • «Технології захисту грунтового покриву»;
 • «Захист від енергетичного забруднення у виробничих умовах»;
 • «Введення в спеціальність».

ПУБЛІКАЦІЇ

Є автором і співавтором більше 70 наукових, навчально-методичних та науково-практичних робіт, серед яких наукові та науково-практичні статті, методичні посібники, авторські свідоцтва, а також навчальний посібник

 1. Тепломасообмінні процеси деревообробки. Підручник / за редакцією П.В. Білея. Петришак І.В., Сорока Л.Я., Соколовський І.А. – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 376 ст.
 2. Петришак І.В., Гайда С.В., Гуменюк Ж.Я.Визначення впливу породи та режимів шліфування на шорсткість поверхні деревини. Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть // Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2021, вип. 47. – С. 5-15. doi: https://doi.org/10.36930/42214701.
 3. Петришак І.В., Копанський М.М. З’ясування можливості використання опалого листя для виготовлення м’яких волокнистих плит. Матеріали 11-ої міжнародної науково-практичної конференції “Комплексне забезпечення якості технологічних процесів”. М. Чернігів-2021. Том1. с. 177-178. 26-27.05.2021р.
 4. Петришак І.В., Гайда С.В., Сомар Г.В.Дослідження впливу породи та режимів шліфування на питому продуктивність шліфувальної шкурки. Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть // Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2020, вип. 46. – С. 5-15. doi: https://doi.org/10.36930/42204601.
 5.  Петришак І.В. Дослідження процесу гнуття деревини бука у пресі з високочастотним нагріванням / Ю.М. Губер, Ж.Я. Гуменюк, І.В. Петришак // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2019. – Вип. 29.2. – С. 103–108
 6.  Петришак І.В. Експериментальні дослідження тепловтрат через огородження сушильної камери / Ю.М. Губер, Ж.Я. Гуменюк, І.В. Петришак // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2018. – Вип. 28.11. – С. 85–90.
 7.  Петришак І.В. Контроль напружено-деформованого стану і вологості деревини в тепломасообмінних процесах сушіння / І.М. Озарків, І.В. Петришак, М.С. Кобринович, Ж.Я. Гуменюк // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2018. – Вип. 28.10. – С. 81–84.
 8.  Петришак І.В. Фізичні основи очистки газових сумішей з допомогою фільтрування / І.М. Озарків, І.В. Петришак, Ю.В. Книш, В.С. Гродзік// Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2018. – Вип. 28.08. – С. 92–94.
 9.  Петришак І.В. Раціональне тепловикористання в сучасних сушильних камерах / І.М. Озарків, І.В. Петришак, І.А. Соколовський, М.С. Кобринович // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2018. – Вип. 28.07. – С. 104–108.
 10. Петришак І.В. Вплив режимів сушіння на потенціал вологопровідності / І.М. Озарків, І.В. Петришак, І.А. Соколовський // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27.10. – С. 89–91.

УЧАСТЬ У ПРОЕКТАХ/ГРАНТОВИХ ПРОГРАМАХ

Брав участь у виконанні держбюджетних та госпдоговірних тематик, зокрема:

 •  Дослідження технологічних параметрів процесу шліфування деревини і деревинних матеріалів абразивним інструментом багатошарової структури
 • Створення технології, обладнання і систем автоматизованого контролю процесів абразивної обробки деревини і деревинних матеріалів
 •  Виготовлення двох дослідних зразків абразивних циліндрів діаметром 400мм і висотою 1900мм для калібрування повноформатних деревностружкових плит.