ОП, навчальні плани, положення, стандарти

Спеціальність 183 “Технології захисту навколишнього середовища“

Обговорення проєктів освітніх програм 

Положення НЛТУ України

Стандарти Вищої Освіти (Наказ МОН №1241 від 13.11.2018 р. )