Опитування

Анкетування здобувачів вищої освіти та результати


Результати анкетування здобувачів вищої освіти

  • Результати анкетування “Рівень задоволеності підтримкою в НЛТУ України
  • Результати анкетування “Оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при опануванні навчальної дисципліни”
  • Результати анкетування “Опитування здобувачів вищої освіти щодо методів викладання в НЛТУ України
  • Результати анкетування “Опитування рівня задоволеності студентів залученням роботодавців до освітнього процесу”

Опитування професорсько-викладацького складу кафедри та результати

Опитування професорсько-викладацького складу кафедри технологій захисту навколишнього середовища і деревини, безпеки життєдіяльності та соціальних комунікацій

Результати опитування професорсько-викладацького складу

Результати опитування

Анкетування роботодавців та результати

Анкета для роботодавців

Результати анкетування роботодавців

  • Результати анкетування роботодавців