Сторожук Віктор Миколайович

кандидат технічних наук, доцент

1993, УкрДЛТУ, Технологія деревообробки

 

Науковий ступінь:

 • кандидат технічних наук
 • Рік захисту – 1998
 • Тема кандидатської дисертації: «Акустична оцінка та шляхи зниження шумової та вібраційної активності багатопилкових шпиндельних вузлів дереворізальних верстатів»

Навчальні дисципліни:

 • Безпека життєдіяльності
 • Охорона праці та безпека життєдіяльності
 • Основи охорони праці
 • Основи охорони праці на підприємствах лісового комплексу
 • Охорона праці виробництв галузі
 • Охорона праці на підприємствах лісового комплексу
 • Охорона праці у виробництвах галузі та освітньо-наукових закладах
 • Професійна і цивільна безпека

Вибрані публікації:

 1. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи). Підручник. Вид. 3-тє, доп. Львів: «Афіша», 2001. – 272 с.
 2. Сторожук В.М. Виробничий шум: природа та шляхи зниження. Навч. посібн. /За ред. канд. техн. наук В.С. Джигирея. Київ: “Основа”, 2003. – 384 с.
 3. Сторожук В.М., Батлук В.А., Назарук М.М. Промислова екологія. Підручник. Львів: в-во УАД, 2006. – 500 с.
 4. Сторожук В.М. Відходи підприємств. Поводження та документальний супровід [Текст]: навч. посіб. / В.М. Сторожук, О.В. Мельников. − Львів: Укр. акад. друкарства, 2012. − 286 с.
 5. Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці. [Текст]: підручн. / Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М., Яцюк Р.А., Сторожук В.М., Мельников О.В. − Київ: «Знання», 2016. − 311 с.