Колектив

На даний час на кафедрі працює 12 викладачів, з яких 9 мають наукові ступені:

Кшивецький Богдан Ярославович – завідувач кафедри , доктор технічних наук, професор

Озарків Ігор Мирославович доктор технічних наук, професор;
Андрашек Йосип Володимирович – кандидат технічних наук, доцент;
Губер Юрій Мирославович – кандидат технічних наук, доцент;
Петришак Ігор Васильович – кандидат технічних наук, доцент;
Сомар Галина Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент;
Сторожук Віктор Миколайович – кандидат технічних наук, доцент;
Соколовський Ігор Андрійович – кандидат технічних наук,доцент;
Маєвська Оксана Михайлівнакандидат біологічних наук, ст.викладач;
Козар Василь Стефанович асистент;
Гуменюк Жанна Ярославівна – асистент;
Кушпіт Олександра Миколаївна – асистент.

Ефективне функціонування кафедри, належний стан матеріально-технічної бази забезпечують:

Аспіранти