Дацків Галина Миколаївна

Аспірантка

Закінчила НЛТУ України, за спеціальністю “Технологія деревообробки ” у 2016 р.