Дацків Галина Миколаївна

інженер 2-ї категорії

Закінчила НЛТУ України, за спеціальністю “Технологія деревообробки ” у 2016 р.

Є здобувачем кафедри