Історія кафедри

Історія кафедри

Кафедра технологій захисту навколишнього середовища і деревини, безпеки життєдіяльності та соціальних комунікацій (ТЗНС і Д, БЖД та СК), утворена в складі Навчально наукового інституту деревообробні та комп’ютеризовані технології і дизайну (ННІ ДКТД) 1 листопада 2017 р. внаслідок реорганізації двох кафедр, а саме кафедра технологій сушіння і захисту деревини (ТС і ЗД) та кафедри безпеки життєдіяльності (БЖД). З липня 2022 р.  кафедра отримала назву “Техологій захисту навколишнього середовища і деревини та безпеки життєдіяльності” (ТЗНСДБЖД).

Кафедра технологій сушіння і захисту деревини була створена в 1947 р. як кафедра лісопиляння і сушіння деревини. Вона охоплювала чотири цикли дисциплін: технологія пиломатеріалів; сушіння деревини; охорона праці; патентознавство. З такою назвою кафедра існувала до 1975 р. Завідувачами кафедри були доценти Луцевич К.В., Єфремов М.С., Міхеєв І.І., Худін К.С., Книш В.А.. Потім основні цикли дисциплін входили до складу різних кафедр, які в певні періоди очолювали доценти Книш В.А., Носовський Т.А., Білей П.В., Гербей В.М., Мацюк Р.І. З 2011 р. кафедра функціонувала за назвою “Технологій сушіння і захисту деревини”.

Кафедра безпеки життєдіяльності була створена в 2001 році. Завідувачем кафедри обрано кандидата технічних наук, доцента Джигирея В.С., а з серпня 2008 року кафедру очолив доктор технічних наук, професор Озарків І.М. За час роботи кафедри захищено 3 кандидатських дисертації (Соколовський І.А., Дадак Ю.Р., Олянишен Т.В.).

На сьогоднішній день кафедра технологій захисту навколишнього середовища і деревини, безпеки життєдіяльності та соціальних комунікацій здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями, а саме: за спеціальністю 187 «Деревообробні та меблеві технології» для першого бакалаврського та другого магістерського рівнів, та за спеціальністю спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» для першого бакалаврського рівня. Окрім того, на кафедрі ведеться підготовка докторів філософії та докторів наук із спеціальності 187 «Деревообробні та меблеві технології».

Завідувачем кафедри є д.т.н., професор Кшивецький Б.Я.

На цей час на кафедрі працює 12 викладачів: д.т.н., професор Озарків І.М.; к.т.н., доц. Губер Ю.М.; к.т.н., доц. Андрашек Й.В.; к.т.н., доц. Петришак І.В.; к.т.н., доц. Соколовський І.А.; к.т.н., доц. Сомар Г.В.; к.т.н., доц. Сторожук В.М.; к.б.н., стар. викл. Маєвська О.М.; асист. Гуменюк Ж.Я.; асист. Кушпіт О.М.; асист. Дацків Г.М.

На кафедрі у аспірантурі навчаються три аспіранти. Аспірантка Дацків Г.М. Науковий керівник д.т.н. проф. Кшивецький Б.Я. Напрям наукової діяльності – склеювання термічно-модифікованої деревини ПВА клеями. Аспірант Тимішак Т.В. Науковий керівник д.т.н. проф. Кшивецький Б.Я. Напрям наукової діяльності – термічне модифікування деревини ясена. Аспірант Петросюк О.М. Науковий керівник к.т.н. доц. Андрашек Й.В.. Напрям наукової діяльності – термічне модифікування деревини.

Технічне забезпечення кафедри здійснюють провідний інженер Гродзік В.С., інженер-програміст Кушпіт О.М. та старший лаборант Кіцера І.Я.