Історія кафедри

Кафедра технологій захисту навколишнього середовища і деревини, безпеки життєдіяльності та соціальних комунікацій (ТЗНС і Д, БЖД та СК), утворена в складі ННІ ДТД у листопаді 2017 р. внаслідок реорганізації кафедр технологій сушіння і захисту деревини (ТС і ЗД) та безпеки життєдіяльності (БЖД).

Завідувач кафедри – д.т.н., професор Кшивецький Б.Я.

На цей час на кафедрі працює 14 викладачів: д.т.н., професор Озарків І.М., к.т.н., доц. Губер Ю.М., к.т.н., доц. Андрашек Й.В., к.т.н., доц. Книш Ю.В., к.т.н., доц. Олянишен Т.В., к.т.н., доц. Петришак І.В., к.т.н., доц. Соколовський І.А., к.т.н., доц. Сомар Г.В., к.т.н., доц. Сторожук В.М., доц. Гродзік В.С., асист. Гуменюк Ж.Я., асист. Козар В.С., асист. Кушпіт О.М.

Кафедра технологій сушіння і захисту деревини була створена в 1947 р. як кафедра лісопиляння і сушіння деревини. Вона охоплювала чотири цикли дисциплін: технологія пиломатеріалів; сушіння деревини; охорона праці; патентознавство. З такою назвою кафедра існувала до 1975 р. Завідувачами кафедри були доценти Луцевич К.В., Єфремов М.С., Міхеєв І.І., Худін К.С., Книш В.А.. Потім основні цикли дисциплін входили до складу різних кафедр, які в певні періоди очолювали доценти Книш В.А., Носовський Т.А., Білей П.В., Гербей В.М., Мацюк Р.І. З 2011 р. кафедра функціонувала за назвою “Технологій сушіння і захисту деревини”.

Кафедра БЖД була створена в 2001 році. Завідувачем кафедри обрано кандидата технічних наук, доцентаДжигирея В.С., а з серпня 2008 року кафедру очолив доктор технічних наук, професор Озарків І.М. За час роботи кафедри захищено 3 кандидатських дисертації (Соколовський І.А., Дадак Ю.Р., Олянишен Т.В.).