Нормативні документи з охорони праці

Нормативні документи з охорони праці

Закон України “Про охорону праці”

ЗАКОН УКРАЇНИ Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону навколишнього природного середовища

НПАОП 0.00-4.12-05 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про навчання і перевірку знань з питань охорони праці

ПОРЯДОК проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (Постанова КМУ №1232 від 30.11.2011 р.)

ПОРЯДОК розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру (Постанова КМУ №270 від 22.03.2001 р.)

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПРАВИЛА пожежної безпеки в Україні

ПРАВИЛА охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

Кодекс цивільного захисту України

ДК 019:2010 Класифікатор надзвичайних ситуацій

Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій. Наказ МНС України № 1400 від 12.12.2012

 

 

Лісове господарство


НПАОП 02.0-1.04-05 Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості
 (оригінал)

НПАОП 02.0-3.03-05 Норми безплатної видачі спеціального одягу,спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства

НАПБ А.01.002-2004 Правила пожежної безпеки в лісах України

ПОЛОЖЕННЯ про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин