Навчальні дисципліни

Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі для бакалаврів спеціальності 187 “Деревообробні та меблеві технології”

 • Технологія сушіння і захисту деревини
 • Захист деревини та деревяних конструкцій
 • Метрологія, стандартизація, сертифікація
 • Основи метрології, стандартизації, сертифікації
 • Гідротермічна обробка деревини
 • Сушіння деревини
 • Основи технології д/о і сушіння деревини
 • Безпека життєдіяльності
 • Охорона праці та безпека життєдіяльності
 • Основи охорони праці
 • Охорона праці
 • Екологічні знання
 • Розділ “Охорона праці” у бакалаврській роботі

Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі для бакалаврів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

 • Введення у спеціальність
 • Матеріалознавство
 • Біологія
 • Устаткування технологій захисту навколишнього середовища
 • Основи тепломасообмінних процесів довкілля
 • Технології захисту водного середовища
 • Енергозбереження та енергоефективність
 • Поводження з відходами
 • Технології захисту атмосферного повітря
 • Технології захисту ґрунтового покриву
 • Безпека життєдіяльності
 • Метрологія, стандартизація і сертифікація
 • Екологічний моніторинг та аудит
 • Оцінювання впливу на навколишнє середовище та стратегічна екологічна оцінка
 • Основи оцінки життєвого циклу
 • Ресурсоощадні технології, вторинні та альтернативні енергетичні ресурси
 • Основи охорони праці
 • Захист від енергетичного забруднення у виробничих умовах
 • Основи промислової екології
 • Міжнародна екологічна діяльність
 • Захист деревини та дерев’яних конструкцій
 • Основи техноекології

Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі для магістрів спеціальності 187 “Деревообробні та меблеві технології”

 • Масообмінні процеси деревооброблення
 • Теорія теплового оброблення деревини
 • Наука про деревину
 • Інтелектуальна власність
 • Енергозбереження в галузі
 • Охорона праці в галузі
 • Цивільний захист
 • Цивільний захист та основи техноекології
 • Професійна та цивільна безпека
 • Розділ “Охорона праці” у магістерській роботі

Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі для магістрів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Іноземна мова (професійного спрямування)
Інтелектуальна власність

Геоінформаційні системи захисту довкілля
Методологія та організація наукових досліджень у технологіях захисту довкілля
Охорона праці в галузі та цивільний захист
Оцінка життєвого циклу
Еколого-орієнтовані стратегії захисту довкілля від антропогенних впливів
Тепломасообмінні процеси довкілля
Сучасні технології очищення газових та рідких систем