Навчальні дисципліни

Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі для бакалаврів спеціальності 187 “Деревообробні та меблеві технології”

 • Технологія сушіння і захисту деревини
 • Захист деревини та деревяних конструкцій
 • Метрологія, стандартизація, сертифікація
 • Основи метрології, стандартизації, сертифікації
 • Гідротермічна обробка деревини
 • Сушіння деревини
 • Основи технології д/о і сушіння деревини
 • Безпека життєдіяльності
 • Охорона праці та безпека життєдіяльності
 • Основи охорони праці
 • Охорона праці
 • Екологічні знання
 • Розділ “Охорона праці” у бакалаврській роботі

Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі для бакалаврів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

 • Введення у спеціальність
 • Матеріалознавство
 • Біологія
 • Устаткування технологій захисту навколишнього середовища
 • Основи тепломасообмінних процесів довкілля
 • Технології захисту водного середовища
 • Енергозбереження та енергоефективність
 • Поводження з відходами
 • Технології захисту атмосферного повітря
 • Технології захисту ґрунтового покриву
 • Безпека життєдіяльності
 • Метрологія, стандартизація і сертифікація
 • Екологічний моніторинг та аудит
 • Оцінювання впливу на навколишнє середовище та стратегічна екологічна оцінка
 • Основи оцінки життєвого циклу
 • Ресурсоощадні технології, вторинні та альтернативні енергетичні ресурси
 • Основи охорони праці
 • Захист від енергетичного забруднення у виробничих умовах
 • Основи промислової екології
 • Міжнародна екологічна діяльність
 • Захист деревини та дерев’яних конструкцій
 • Основи техноекології

Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі для магістрів

 • Масообмінні процеси деревооброблення
 • Теорія теплового оброблення деревини
 • Наука про деревину
 • Інтелектуальна власність
 • Енергозбереження в галузі
 • Охорона праці в галузі
 • Цивільний захист
 • Цивільний захист та основи техноекології
 • Професійна та цивільна безпека
 • Розділ “Охорона праці” у магістерській роботі