Навчально-методична література

Навчальні посібники

І.М.Озарків, Адамовський М.Г., В.М.Максимів, І.А.Соколовський та інші. Лісовиробничий комплекс: екологічні аспекти. Монографія.

________________________________________

Безпека життєдіяльності

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з предмету “Безпека життєдіяльності”
(для студентів заочної форми навчання) завантажити

________________________________________

Основи охорони праці

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з предмету “Основи охорони праці”

“Частина 1” завантажити

“Частина 2” завантажити

Методичні вказівки. Завдання для виконання лабораторних робіт з предмету “Основи охорони праці” (завантажити)

________________________________________

Охорона праці в галузі

Методичні рекомендації для виконання розрахунків з курсу “Охорона праці в галузі”(завантажити)

Завдання для виконання розрахункових (контрольних) робіт з курсу “Охорона праці в галузі” (завантажити)

________________________________________

Цивільний захист

Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи з предмету “Цивільний захист”

“Оцінка інженерного захисту робітників та службовців на об’єктах господарської діяльності” завантажити