Кшивецький Богдан Ярославович

КШИВЕЦЬКИЙ БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧE-mail:

bogdan.kshivetskyy@nltu.edu.ua; kshivby@ukr.net

 

Освіта

 • 1982-1985 рр. – навчання у Львівському технікумі механічної обробки деревини (закінчив на диплом з відзнакою);
 • 1985-1990 рр. – навчання у Львівському лісотехнічному інституті (закінчив на диплом з відзнакою);
 • 1990-1993 рр. – стажист дослідник кафедри ТВД Львівського лісотехнічного інституту;
 • 1993-1995 рр. – навчання в аспірантурі Українського державного лісотехнічного університету України;
 • 1997-2005 рр. – асистент кафедри ТВД Національного лісотехнічного університету України;
 • 2005 – 2016 рр. – доцент кафедри ТМВД Національного лісотехнічного університету України
 • з 2016 р. – професор кафедри ТМВД Національного лісотехнічного університету України

Наукова ступінь

 • Рік захисту – 1997

Тема кандидатської дисертації: «Підвищення фізико-механічних властивостей клейового з’єднань при облицюванні деревних матеріалів декоративним паперово-шаруватим пластиком»

Доктор технічних наук

 • Рік захисту – 2013

Тема докторської дисертації “Прогнозування довговічності з’єднань деревини клеями на термопластичній основі».

Професійний стаж роботи

 • 1990 -1993 рр. – стажист-дослідник кафедри ТВД Львівського лісотехнічного інституту;
 • 1997-2005 рр. – асистент кафедри ТВД Національного лісотехнічного університету України;
 • 2005 -2015 рр. – доцент кафедри ТМВД Національного лісотехнічного університету України;
 • з 2015 р. – професор кафедри ТМВД Національного лісотехнічного університету України;
 • з 2017 р. – завідувач кафедри ТЗНС і Д, БЖД та СК Національного лісотехнічного університету України.

Посада

завідувач кафедри ТЗНС і Д, БЖД та СК Національного лісотехнічного університету України

Навчальна робота

Курси лекцій:

 • Технологія меблевих виробів
 • Технологічна підготовка деревообробних та меблевих виробництв
 • Матеріалознавство
 • Склеювання та опорядження деревини екологічно безпечними матеріалами.
 • Прогнозування міцності та довговічності термопластичних клейових з’єднань деревини.

Сфера наукових інтересів

Основні напрямки наукових досліджень професора Кшивецького Б.Я.: термопластичні клеїв та з’єднання на їх основі; процеси склеювання деревини та деревинних матеріалів; міцність та довговічність термопластичних клейових з’єднань деревини; вплив експлуатаційних факторів на міцність та довговічність термопластичних клейових з’єднань деревини та деревинних матеріалів; прогнозування міцності та довговічності клейових з’єднань деревини клеями на полівінілацетатній основі.

Професор Кшивецький Б.Я. керує 1 здобувачем із написання докторської дисертації та 5 здобувачами із написання кандидатської дисертацій. Під його керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію.

Професор Кшивецький Б.Я. є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д.35.072.04 за спеціальністю 05.23.06 – технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини при НЛТУ України (м. Львів) та членом спеціалізованої ради Д.35.072.03 за спеціальністю 05.05.04. – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт при НЛТУ України (м. Львів).

Був виконавцем міжнародного проекту RERAM «Посилення зв’язків між науковими та інвестиційними дослідженнями у сфері використання ресурсів та сировини».

Список науково-методичних праць

Опубліковано понад 110 наукових праць, в тому числі:

 • Б. Я. Кшивецький. Загальні відомості про клеї, склеювання та термічно модифіковану деревину / Б. Я. Кшивецький, Г. М. Дацків, Й. В. Андрашек // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук-техн. праць. Львів: РВВ НЛТУ України. – 2019. Т. 25.9, №3 – С. 81-85.
 • Кшивецький Б.Я. Міцність та довговічність термопластичних клейових з’єднань деревини: монографія. /Б.Я. Кшивецький, І.Й. Тивунька. – Львів: ТзОВ Галицька видавнича спілка,, 2018. – 188 с. [122] іл. [19] табл. – Бібліограф. с. 209 (268 назв) – ISBN 978-617-7363-76-6.
 • Кшивецький Б.Я. Технологічна підготовка деревообробних та меблевих виробництв: навч. посібн. /Б.Я. Кшивецький, С.А. Грицак, Я.М. Білий, М.М. Заваринський. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – 188 с.
 • М’якуш Б.М. Вплив температури на формостійкість паркетної дошки / Б.М. М’якуш, Б.Я. Кшивецький  // Проблеми трибології: міжнародний науковий журнал. – Хмельницький НУ. – 2016. – № 3. – С. 33-38.
 • М’якуш Б.М. Математичне моделювання формостійкості паркетної дошки склеєної термопластичними клеями / Б.М. М’якуш, Б.Я. Кшивецький  // Проблеми трибології: міжнародний науковий журнал. – Хмельницький НУ. – 2016. – № 1. – С. 42-47.
 • Кшивецький Б.Я. Прогнозування міцності термопластичних клейових з’єднань деревини берези / Б. Я. Кшивецький // Збірник наукових праць «Науковий вісник» Національного університету біоресурсів і природокористування України. К. – 2015. № 229. С. 354-360.
 • Б. Кшивецький Computer simulation of deformation processes in polyvinyl acetate adhesive joints of wood / Б. Кшивецький, С. Кошинець // Технічні вісті Орган Українського інженерного товариства у Львові, 2015/1(41), 2(42). – С. 50-52.
 • Кшивецький Б.Я. Вплив вологості і температури на міцність термопластичних клейових з’єднань хвойних порід деревини / Б. Я. Кшивецький // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук-техн. праць. Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. Вип. 25.6. С. 178-183.
 • Kshyvetskyy B. Ya. Optimization of moisture and temperature effects on strength and durability of thermoplastic adhesive wood joints / B. Ya. Kshyvetskyy// Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооб. пром-сть: міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. 2014. Вип. 40. С. 14-18.
 • Лісотехнічний термінологічний словник: українська, російська, англійська / за ред. Ю.Ю. Туниця, В.О. Богуслаєв/, //уклад.: М.Г. Адамовський, Б.Я. Бакай, П.А. Бехта, Н.І Библюк, В.О. Богуслаєв, В.Д. Бондаренко, С.А. Гаврилюк, М.М. Гудзь, Ю.М. Дебренюк, І.В. Делеган, Р.Б. Дудин, Л.І. Копій, Г.Т. Криницький, І.С. Кульчицький-Жигайло, В.П. Кучерявий, Б.Я. Кшивецький, В.В. Лавний, Т.М. Левус, Б.О. Магура, В.Г. Мазепа, С.І. Миклуш, П.П. Онуфрик, Л.С. Осадчук, В.Г., Рябчук, Р.Т. Салабай, І.П. Соловій, М.І. Сорока, О.А. Стиранівський, Ю.Ю. Туниця, М.В. Чернявський, А.Д. Шовган. – Л.: Ромус-Піраміда, 2014. – 967 с.
 • Кшивецький Б.Я. ІЧ-спектроскопічне дослідження процесів структурування термопластичної клейової плівки / Б. Я. Кшивецький // Науковий вісник Національного аграрного університету. К. – 2013. № 185. С. 280-284.
 • Кшивецький Б. Я., Прогнозування довговічності термопластичних клейових з’єднань деревини за допомогою математичної моделі / Б. Я. Кшивецький // Проблеми трибології: міжнародний науковий журнал. – Хмельницький НУ. – 2012. – № 4. – С. 38-42.
 • Kshyvetskyy B. Ya. Modeling of the influence of atmospheric moisture cyclic action on the durability of thermoplastic adhesive wood joint / B. Ya. Kshyvetskyy// Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооб. пром-сть: міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. 2011. Вип. 37.2. С. 75-80.
 • Kshyvetskyy B. Ya. Research on physical and mechanical properties of polyvinyl acetate-based (PVA) adhesive composition / B. Ya. Kshyvetskyy // Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооб. пром-сть: міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. 2010. Вип. 36. С. 95-99
 • Кшивецький Б. Я. Прогнозування довговічності клейових з’єднань деревини клеями на основі полівінілацетату / Б. Я. Кшивецький, П. А. Бехта // Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооб. пром-сть: міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. 2009. Вип. 35. С. 84-89.
 • Кшивецький Б. Я. Дослідження релаксаційних властивостей клейової плівки на основі полівінілацетату залежно від кількості циклів волого-температурних навантажень / Б. Я. Кшивецький // Вісник НУ «Львівська політехніка». «Хімія, технологія речовин та їх застосування». 2007. – С. 60-64.
 • Кшивецький Б. Я. Дослідження міцності та довговічності з’єднань твердолистяних порід деревини залежно від вологості / Б. Я. Кшивецький // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук-техн. праць. Львів: РВЦ НЛТУ України. – 2007. Вип. 17.1 С. 107-111.
 • Кшивецький Б. Я. Дослідження міцності та довговічності з’єднань шпилькових порід деревини залежно від вологості / Б. Я. Кшивецький // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук-техн. праць. Львів: РВЦ НЛТУ України. – 2006. Вип. 16.5. С. 126-130.
 • Кшивецький Б. Я. Дослідження зміни міцності з’єднань деревини берези клеями на основі ПВА / Б. Я. Кшивецький, О. П. Гупало, Й. Л. Ацбергер // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук-техн. праць. Львів: РВЦ НЛТУ України. – 2005. Вип. 15.5. С. 186-189.
 • Дослідження довговічності з‘єднань шпилькових порід деревини клеями на основі ПВА. Науковий вісник. Зб. наук.-техн. пр. – Львів: УкрДЛТУ. ип.. 14.4. 2004. С. 91-95.
 • Дослідження довговічності з‘єднань твердолистяних порід деревини клеями на основі ПВА. Науковий вісник. Зб. наук.-техн. пр. – Львів: УкрДЛТУ. Вип. 14.7. 2004. С 99-103.
 • Дослідження релаксаційних властивостей клейової плівкина основі полівінілацетату залежно від кількості циклів волого-температурних навантажень. Вісника НУ «Львівська політехніка.» Хімія, технологія речовин та їх застосування. №590. 2007. с .60-66.
 • Анализ прочности и долговечности термопластических соединений. Актуальные проблемы лесного комплекса. Сб. науч. тр. – Брянск. БГИТА. Вып.7. 2003. С. 119-121.
 • Prediction on duradility of adhesive jointsof oak timber by polyvinyl acetate-based anhesives. XIX International Sympozium. Adhesives in Woodworkind Industry. Zbornik referatov. Zvolen, 2-3.09.2009. С 55-60.
 • Prediction of durability of adhesive joints of oak timber by polyvinyl acetate-based adhesives. Ліс. господарство, папер. та деревооб. пом-сть//Міжвід. Наук.-техн. Зб.-Львів:НЛТУ України. – 2009 вип.
 • Спосіб прогнозування довговічності клейових з’єднань деревини дуба клеями на основі полівінілацетату. Патент на корисну модель №45134.
 • Спосіб прогнозування довговічності клейових з’єднань деревини сосни клеями на основі полівінілацетату. Патент на корисну модель.