Кшивецький Богдан Ярославович

Народився 26 квітня 1965р. с. Йосипівка, Буського району, Львівської області

 

 

 

 

Освіта


 • 1982-1985 рр. – навчання у Львівському технікумі механічної обробки деревини (закінчив на диплом з відзнакою);
 • 1985-1990 рр. – навчання у Львівському лісотехнічному інституті (закінчив на диплом з відзнакою);
 • 1990-1993 рр. – стажист дослідник кафедри ТВД Львівського лісотехнічного інституту;
 • 1993-1995 рр. – навчання в аспірантурі Українського державного лісотехнічного університету України;
 • 1997-2005 рр. – асистент кафедри ТВД Національного лісотехнічного університету України;
 • 2005 – 2016 рр. – доцент кафедри ТМВД Національного лісотехнічного університету України
 • з 2016 р. – професор кафедри ТМВД Національного лісотехнічного університету України

Наукова ступінь:


 • Кандидат технічних наук
 • Рік захисту – 1997
 • Тема кандидатської дисертації: «Підвищення фізико-механічних властивостей клейового з’єднаньпри облицюванні деревних матеріалів декоративним паперово-шаруватим пластиком»
 • Доктор технічних наук
 • Рік захисту – 2013
 • Тема докторської дисертації “Прогнозування довговічності з’єднань деревини клеями на термопластичній основі».

Професійний стаж роботи:


 • 1990 -1993 рр. – стажист-дослідник кафедри ТВД Львівського лісотехнічного інституту;
 • 1997-2005 рр. – асистент кафедри ТВД Національного лісотехнічного університету України;
 • 2005 -2015 рр. – доцент кафедри ТМВД Національного лісотехнічного університету України;
 • з 2015 р. – професор кафедри ТМВД Національного лісотехнічного університету України;
 • з 2017 р. – завідувач кафедри ТЗНС і Д, БЖД та СК Національного лісотехнічного університету України.

Посада:


 • завідувач кафедри ТЗНС і Д, БЖД та СК Національного лісотехнічного університету України

Навчальна робота:


Курси лекцій:

Дослідження та професійні інтереси:


 • Дослідження та вивчення міцності та довговічності з’єднань деревини клеями на основі полівінілацетату

Вибрані публікації


більше 90 опублікованих робіт (pdf, 40kb), в тому числі:

 • Кшивецький Б.Я. Прогнозування міцності термопластичних клейових з’єднань деревини берези / Б. Я. Кшивецький // Збірник наукових праць «Науковий вісник» Національного університету біоресурсів і природокористування України. К. – 2015. № 229. С. 354-360.
 • Б. Кшивецький Computer simulation of deformation processes in polyvinyl acetate adhesive joints of wood / Б. Кшивецький, С. Кошинець // Технічні вісті Орган Українського інженерного товариства у Львові, 2015/1(41), 2(42). – С. 50-52.
 • Кшивецький Б.Я. Вплив вологості і температури на міцність термопластичних клейових з’єднань хвойних порід деревини / Б. Я.Кшивецький // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук-техн. праць. Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. Вип. 25.6. С. 178-183.
 • Kshyvetskyy B. Ya. Optimization of moisture and temperature effects on strength and durability of thermoplastic adhesive wood joints / B. Ya. Kshyvetskyy// Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооб. пром-сть: міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. 2014. Вип. 40. С. 14-18.
 • Кшивецький Б.Я. ІЧ-спектроскопічне дослідження процесів структурування термопластичної клейової плівки / Б. Я. Кшивецький // Науковий вісник Національного аграрного університету. К. – 2013. № 185. С. 280-284.
 • Кшивецький Б. Я., Прогнозування довговічності термопластичних клейових з’єднань деревини за допомогою математичної моделі / Б. Я. Кшивецький // Проблеми трибології: міжнародний науковий журнал. – Хмельницький НУ. – 2012. – № 4. – С. 38-42.
 • Kshyvetskyy B. Ya. Modeling of the influence of atmospheric moisture cyclic action on the durability of thermoplastic adhesive wood joint / B. Ya. Kshyvetskyy// Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооб. пром-сть: міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. 2011. Вип. 37.2. С. 75-80.
 • Kshyvetskyy B. Ya. Research on physical and mechanical properties of polyvinyl acetate-based (PVA) adhesive composition / B. Ya. Kshyvetskyy // Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооб. пром-сть: міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. 2010. Вип. 36. С. 95-99
 • Кшивецький Б. Я. Прогнозування довговічності клейових з’єднань деревини клеями на основі полівінілацетату / Б. Я. Кшивецький, П. А. Бехта // Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооб. пром-сть: міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. 2009. Вип. 35. С. 84-89.
 • Кшивецький Б. Я. Дослідження релаксаційних властивостей клейової плівки на основі полівінілацетату залежно від кількості циклів волого-температурних навантажень / Б. Я. Кшивецький // Вісник НУ «Львівська політехніка». «Хімія, технологія речовин та їх застосування». 2007. – С. 60-64.
 • Кшивецький Б. Я. Дослідження міцності та довговічності з’єднань твердолистяних порід деревини залежно від вологості / Б. Я. Кшивецький // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук-техн. праць. Львів: РВЦ НЛТУ України. – 2007. Вип. 17.1 С. 107-111.
 • Кшивецький Б. Я. Дослідження міцності та довговічності з’єднань шпилькових порід деревини залежно від вологості / Б. Я. Кшивецький // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук-техн. праць. Львів: РВЦ НЛТУ України. – 2006. Вип. 16.5. С. 126-130.
 • Кшивецький Б. Я. Дослідження зміни міцності з’єднань деревини берези клеями на основі ПВА / Б. Я. Кшивецький, О. П. Гупало, Й. Л. Ацбергер // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук-техн. праць. Львів: РВЦ НЛТУ України. – 2005. Вип. 15.5. С. 186-189.
 • Дослідження довговічності з‘єднань шпилькових порід деревини клеями на основі ПВА. Науковий вісник. Зб. наук.-техн. пр. – Львів: УкрДЛТУ. ип.. 14.4. 2004. С. 91-95.
 • Дослідження довговічності з‘єднань твердолистяних порід деревини клеями на основі ПВА. Науковий вісник. Зб. наук.-техн. пр. – Львів: УкрДЛТУ. Вип. 14.7. 2004. С 99-103.
 • Дослідження релаксаційних властивостей клейової плівкина основі полівінілацетату залежно від кількості циклів волого-температурних навантажень. Вісника НУ «Львівська політехніка.» Хімія, технологія речовин та їх застосування. №590. 2007. с .60-66.
 • Анализ прочности и долговечности термопластических соединений. Актуальные проблемы лесного комплекса. Сб. науч. тр. – Брянск. БГИТА. Вып.7. 2003. С. 119-121.
 • Prediction on duradility of adhesive jointsof oak timber by polyvinyl acetate-based anhesives. XIX International Sympozium. Adhesives in Woodworkind Industry. Zbornik referatov. Zvolen, 2-3.09.2009. С 55-60.
 • Prediction of durability of adhesive joints of oak timber by polyvinyl acetate-based adhesives. Ліс. господарство, папер. та деревооб. пом-сть//Міжвід. Наук.-техн. Зб.-Львів:НЛТУ України. – 2009 вип.
 • Спосіб прогнозування довговічності клейових з’єднаньдеревини дуба клеями на основі полівінілацетату. Патент на корисну модель №45134.
 • Спосіб прогнозування довговічності клейових з’єднань деревини сосни клеями на основі полівінілацетату. Патент на корисну модель.