Cтудентський гурток

У 2021/2022 навчальному році почав діяти студентський науковий гурток «Біологічні об’єкти та методи у технологіях захисту навколишнього середовища» (рішення про організацію гуртка прийнято на засіданні кафедри 29 червня 2021 року, протокол №14).

Метою гуртка є поглиблене дослідження окремих теоретичних і практичних аспектів сучасної біології, пов’язаних з технологіями захисту навколишнього середовища і стосуються водного, повітряного та геологічного середовищ, їх антропогенного забруднення та заходів, що перешкоджають їх чи мінімізують небезпечні впливи.

Діяльність гуртка допоможе студентам спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища» не тільки розширити знання про окремі біологічні методи та об’єкти, які використовуються для захисту довкілля від несприятливих впливів, а й здобути досвід самостійного пошуку наукової інформації та підготовки і представлення наукових доповідей. Це сприятиме студентам у подальшій участі у наукових проєктах та написанні кваліфікаційних дипломних проєктів/робіт.

У жовтні 2021 року проведено перше онлайн-засідання гуртка «Біологічні об’єкти та методи у технологіях захисту навколишнього середовища», на якому обрано його голову – студентку групи ТЗНС-31 Мовчан Вікторію та затверджено орієнтовні теми наукових засідань на 2021-2022 навчальний рік. Науковий керівник гуртка – к.б.н., ст. викл. Маєвська Оксана Михайлівна.

Теми наукових доповідей членів гуртка «Біологічні об’єкти та методи у технологіях захисту навколишнього середовища» у 2021-2022 навчальному році:

  1. Чи безпечно пити бутильовану воду? (наявність мікро- та нанопластику у питній бутильованій воді)
  2. Що таке генно-модифіковані організми і з чим їх їдять (методи отримання і поширення трансгенних рослин)
  3. Чому вимерли мамонти (мамути)? (вплив несприятливих факторів навколишнього середовища на генетичне різноманіття – у формі виїзного засідання у природознавчому музеї)
  4. Чому віруси небезпечні і як з ними боротися? (на прикладі вірусу SARS-CoV-2)
  5. У чому небезпека привабливих і не дуже видів, що не властиві Україні? (вплив на видове різноманіття)

24-25 листопада 2021 року у рамках 73-ої студентської науково-технічної конференції студентів та аспірантів навчально-наукового інституту деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну представлено наукову доповідь «Чи безпечно пити бутильовану воду?», яка складалася з двох частин (наявність мікро- та нанопластику у питній бутильованій воді) (доповідачі: перша частина доповіді – студентка групи ТЗНС-31 Мовчан Вікторія, друга частина доповіді – студентки групи ТЗНС-11 Цяпко Богдана та Жигаль Вікторія»). У доповіді  наведено теоретичний аналіз літературних публікацій за 2017-2021 роки, у яких проаналізовано питання утворення мікро- та нанопластику, джерела його потрапляння у природну та питну воду та заходи, що можуть запобігти такому забрудненню). Результати наукової доповіді опубліковано у вигляді двох тез  у збірнику матеріалів 73-ої студентської науково-технічної конференції студентів, аспірантів, слухачів Малої лісової академії Національного лісотехнічного університету України.