Сторожук Віктор Миколайович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій захисту навколишнього середовища і деревини та безпеки життєдіяльності (ТЗНСДБЖД)

E-mail

viktor.storozhuk@nltu.edu.uа

НАУКОВІ/ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ

Забезпечення безпечності промислових підприємств − охорони праці та промислової безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці, пожежної та техногенної безпеки і цивільного захисту, охорони навколишнього природного середовища.

ОСВІТА

1982…1986 рр. − навчання у Кременецькому лісотехнічному технікумі (Тернопільська обл.); присвоєна кваліфікація техніка-технолога лісопильно-деревообробних виробництв.

1988…1993 рр. − навчання на факультеті технології деревообробки Львівського лісотехнічного інституту (з 1993 р. − Український державний лісотехнічний університет (УкрДЛТУ)); присвоєна кваліфікація інженера-технолога за спеціальністю технологія деревообробки.

1994…1997 рр. − навчання в аспірантурі при УкрДЛТУ.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Кандидат технічних наук, спеціальність 05.05.07 «Машини лісового комплексу», тема дисертації “Акустична оцінка та шляхи зниження шумової та вібраційної активності багатопилкових шпиндельних вузлів дереворізальних верстатів”

Доцент кафедри безпеки життєдіяльності

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1985 р. – робітник лісопильного цеху Шепетівського деревообробного комбінату (Хмельницька обл.);

1986 р. − майстер тарного цеху заводу «Григоріопольлитпластмас» в м. Григоріополь (Молдова);

1993 р. – стажист-дослідник науково-дослідного сектору (НДС) УкрДЛТУ;

1994 р. – молодший науковий співробітник НДС УкрДЛТУ;

1997 р. − молодший науковий співробітник НДС УкрДЛТУ;

1998 р. – інженер-програміст першої категорії кафедри технологій лісопильно-деревообробних виробництв УкрДЛТУ;

1999 р. − асистент (за сумісництвом) кафедри хімічної технології переробки деревини і безпеки життєдіяльності (ХТПД і БЖД) УкрДЛТУ;

2000 р. − інженер-програміст першої категорії кафедри ХТПД і БЖД УкрДЛТУ;

2001 р.− асистент кафедри безпеки життєдіяльності (БЖД) УкрДЛТУ;

2002 р.− старший викладач кафедри БЖД УкрДЛТУ;

2003 р. − доцент кафедри БЖД УкрДЛТУ;

2006…2013 рр. – інженер з охорони праці (за сумісництвом), (з 2007 р. − директор з охорони праці і навколишнього природного середовища) підприємства з виготовлення меблів ДП «Гангсо Україна» (Львівська обл.);

з 2007 р. і дотепер − доцент кафедри технологій захисту навколишнього середовища і деревини та безпеки життєдіяльності НЛТУ України;

з 2016 р. і дотепер − інженер з охорони праці (за сумісництвом), провідний інженер з охорони праці на деревообробному підприємстві ТОВ «ТОП ТОПС» (Львівська обл.).

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • «Безпека життєдіяльності»;
 • «Основи охорони праці»;
 • «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці»;
 • «Основи промислової екології»;
 • «Поводження з відходами»;
 • «Охорона праці в галузі та цивільний захист».

ЕКСПЕРНА/НАУКОВА/ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

2003…2017 рр. − заступник завідувача кафедри БЖД з наукової та методичної роботи.

2005…2015 рр. − науковий керівник студентського науково-технічного товариства ННІ деревообробних технологій і дизайну.

Член науково-методичної ради ННІ ДКТД НЛТУ України.

ПУБЛІКАЦІЇ

Є автором і співавтором більше 170 наукових, навчально-методичних та науково-практичних робіт, серед яких наукові та науково-практичні статті, методичні посібники, патент України на промисловий зразок, а також навчальні посібники та підручники, монографія, довідник з охорони праці, збірники інструкцій з охорони праці

 1. Бедрій Я.І., Джигирей В.С., Кидисюк А.І., Конарський В.І., Мурін О.С., Огринський П.І., Сторожук В.М., Шевченко М.І. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища. Навч. посібн. для вузів. – Львів: ПТВФ «Афіша», 1999. – 238с.
 2. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи). – Львів: «Афіша», 2000. – 272 с.
 3. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи). Навч. посібн. для вузів. Вид. 2-ге, доп. – Львів: «Афіша», 2000. – 272 с.
 4. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М., Туряб В.Л., Лико Х.І. Практикум із охорони праці. Навч. посібн. /За ред. канд. техн. наук, доц. В.Ц. Жидецього. – Львів: «Афіша», 2000. – 352 с.
 5. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи). Підручник. Вид. 3-тє, доп. Львів: «Афіша», 2001. – 272 с.
 6. Апостолюк С.О., Мацюк Р.І., Сторожук В.М., Сомар Г.В., Миць В.І. Охорона навколишнього середовища в лісопромисловому комплексі. Навч. посібн. Львів: «Афіша», 2001. – 200 с.
 7. Сторожук В.М. Виробничий шум: природа та шляхи зниження. Навч. посібн. /За ред. канд. техн. наук В.С. Джигирея. Київ: “Основа”, 2003. – 384 с.
 8. Апостолюк С.О., Апостолюк А.С., Джигирей В.С., Сторожук В.М., Соколовський І.А., Рудик В.І. Охорона навколишнього середовища в деревообробній промисловості. Навч. посібн. для вузів. Київ: “Основа”, 2003. – 176 с.
 9. Апостолюк С.О., Апостолюк А.С., Джигирей B.C., Бехта П.А., Козакевич П., Сомар Г.В., Сторожук В.М. Миць В.І., Соколовський I.A. Основи ергономіки. Навч. посібн. для вузів. Київ: “Основа”, 2003. – 136 с.
 10. Апостолюк С.О., Апостолюк А.С., Джигирей B.C., Сомар Г.В., Гродзик B.C., Сторожук В.М., Соколовський І.A., Рудик В.І., Миць В.І. Охорона праці в деревообробній промисловості. Навч. посібн. для вузів. Київ: “Основа”, 2003. – 585 с.
 11. Сторожук В.М., Батлук В.А., Назарук М.М. Промислова екологія. Підручник. Львів: в-во УАД, 2006. – 547 с.
 12. Сторожук В.М. Охорона праці. Довідник підприємця. Львів: «ПРОМАН», 2007. – 474 с.
 13. Сторожук В.М. Інструкції з охорони праці та пожежної безпеки ДП «Гангсо Україна». Львів: в-во УАД, 2008. – 269 с.
 14. Озарків І.М., Джигирей В.С., Соколовський І.А., Сторожук В.М., Сомар Г.В., Гродзік В.С., Ацбергер Й.Л., Данчівська О.Я., Левчунець О.М. Безпека життєдіяльності. Навч. посібн. Львів: “Арт-студія Акме”, 2011 − 247 с.
 15. Сторожук В.М. Відходи підприємств. Поводження та документальний супровід [Текст] : навч. посіб. / В.М. Сторожук, О.В. Мельников. − Львів: Укр. акад. друкарства, 2012. − 286 с.
 16. Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М., Яцюк Р.А., Сторожук В.М., Мельников О.В. Основи охорони праці. Підручн. Київ: «Знання», 2016. − 311 с.
 17. Сторожук В.М. Забезпечення безпеки праці та охорони довкілля під час проведення наукових досліджень / В. Сторожук, О. Мельников, Р. Яцюк, С. Мохняк // Безпека праці. Теорія і практика сучасного розвитку: моногр. / за ред. О. Нагурського; Одеський держ. екологічний ун-т. − Львів: Західно-Український консалтинг центр, 2021. – 12 с.;
 18. Сторожук В.М., Мельников О.В., Кшивецький Б.Я., Сомар Г.В., Соколовський І.А., Маєвська О.М. Технології захисту навколишнього середовища. Поводження з відходами: підручн. / В.М. Сторожук, О.В. Мельников, Б.Я. Кшивецький, Г.В. Сомар, І.А. Соколовський, О.М. Маєвська; М-во освіти і науки. Нац. лісотехн. ун-т України – К.: Видавничий дім “Професіонал”, 2023. – 354 с.

УЧАСТЬ У ПРОЕКТАХ/ГРАНТОВИХ ПРОГРАМАХ

Брав участь у виконанні держбюджетних та госпдоговірних тематик

 • ГД 21.04-93 «Розробка інженерно-технічних засобів та заходів зниження шуму при механічній обробці деревини на Стрілківському меблевому комбінаті»
 • ДБ 21.08-92 «Еколого-технічні проблеми шумового забруднення оточуючого середовища деревообробних підприємств»
 • ДБ 21.15-95 «Розробка науково-технічного забезпечення зниження шумового забруднення оточуючого середовища деревообробних виробництв»
 • ГД 08.22-04/01 «Розробити нормативи витрат сировини на виробництво струганого шпону»
 • ГД 08.18-01-07 «Розроблення технічної документації на деревообробні верстати» (господарсько-договірна тема на основі цивільно-правового договору №08.18-01-07 «Розроблення технічної документації на деревообробні верстати» (для ДП «Гангсо Україна»)., кер. проф. Шостак В.В.).
 • ГД 08.18-02-08 «Розроблення технічної документації на деревообробні верстати» (господарсько-договірна тема на основі цивільно-правового договору №08.18-02-08 «Розроблення технічної документації на деревообробні верстати» (для ДП «Гангсо Україна»)
 • ГД 08.18-04-08 «Розроблення технічної документації на обладнання для виробництва паркету»
 • ГД 08.23-05-08 «Встановлення номенклатури, складання паспортів відходів, що утворюються на ДП «Гангсо Україна»»