Сомар Галина Володимирівна

кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри технологій захисту навколишнього середовища і деревини та безпеки життєдіяльності (ТЗНСДБЖД)

e-mail

s.gv@nltu.edu.ua; s.gv@ukr.net

НАУКОВІ/ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ

Основні напрямки наукових досліджень: дослідження акустичних параметрів та розроблення засобів та методів їх нормалізації; екологічно безпечні технології (вивчення світового досвіду); оцінка життєвого циклу як інструмент  захисту навколишнього середовища.

ОСВІТА

 • 1985-1990 рр. – навчання у Львівському лісотехнічному інституті
 • 1990-1995 рр. – навчання в аспірантурі Українського державного лісотехнічного університету України;
 • 1995-2002 рр. – старший викладач кафедри безпеки життєдіяльності Національного лісотехнічного університету України;
 • 2002 – доцент кафедри безпеки життєдіяльності Національного лісотехнічного університету України

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯ

 • Кандидат технічних наук: рік захисту – 1996 рік. Тема кандидатської дисертації: «Акустична оцінка та оптимізація поздовжньо-фрезерних деревообробних машин» (за спеціальністю 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»)
 • Доцент кафедри безпеки життєдіяльності – 2002 рік.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Міжнародна екологічна діяльність
 • Оцінка життєвого циклу (LSA)
 • Безпека життєдіяльності
 • Основи охорони праці
 • Охорона праці в галузі та цивільний захист

ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 80 наукових та навчально-методичнних праць, з них: 46 наукових статей, одна монографія, один підручник, 8 навчальних посібників; понад 30 методичних вказівок.

 1. Bogdan Kshyvetskyy, Diana Kindzera, Yaroslav Sokolovskyy, Halyna Somar, Ihor Sokolovskyi. Prediction of the strength of oakwood adhesive joints bonded with thermoplastic polyvinyl acetate adhesives. Chemistry, chemical technology, 2023. 17, No. 1, pp. 110–117. https://doi.org/10.23939/chcht17.01.110
 2. Storozhuk, V., Kshyvetskyy, B., Mayevska, O., Somar, H., Sokolovskyi, I., & Melnikov, A. (2021). Main aspects of environmental protection from urban noise. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Food Technologies, 23(96), 88-92. 2021-12-02, https://doi.org/10.32718/nvlvet-f9615
 3. В.М. Сторожук, О.В. Мельник, Б.Я. Кшивецький, Г.В. Сомар, І.А. Соколовський, О.М. Маєвська. Технології захисту навколишнього середовища. Поводження з відходами. Підручник. М-во освіти і науки України. Нац. лісотехн. ун-т України. – К. Вид. дім «Професіонал» 2023. – 354 с. ISBN978-966-570-837-7.
 4. Кіндзера Д.П., Сомар Г.В. Застосування дeревного пилу та золошлаку теплових електростанцій для виробництва легких наповнювачів. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки». Том 32 (71) № 6, 2021, С. 172-177.
 5. Гайда С.В., Петришак І.В. Сомар Г.В.Дослідження впливу породи та режимів шліфування на питому продуктивність шліфувальної шкурки. Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть // Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2020, вип. 46. – С. 5-15. doi: https://doi.org/10.36930/42204601 ( Gayda S.V., Petrishak I.V., Somar Н.V. (2020) : Study of the influence of breed and grinding modes on the specific productivity of grinding skin. Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry 46:5-15 (in Ukrainian). doi: https://doi.org/10.36930/42204601)
 6. Гайда С.В., Сомар Г.В., Соколовський І.А. Хімічна природа забруднювачів як основа класифікації виробів з деревини, що підлягають утилізації. Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть // Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2022, вип. 48. – С. 14-27. doi: https://doi.org/10.36930/42214802

УЧАСТЬ У ПРОЕКТАХ/ГРАНТОВИХ ПРОГРАМАХ

 •  Головний навчально-методичний центр Держпраці. Навчання за програмою для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів
 •  Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Навчальний курс «КФ санітарних постів та дружин» (11.05-24.05.22 р.)
 •  Стажування на тему: «Сучасні наукові підходи щодо вирішення інженерно-екологічних проблем забруднення довкілля» (ТОВ «Моноліт-Еко» з 21.11.2022 р. до 19.12.2022 року)
 • Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Навчальний курс «КФ санітарних постів та дружин» (11.05-24.05.22 р.) 18 год. (Посвідчення №12004104)

МІЖНАРОДНІ СТАЖУВАННЯ/ТРЕНІНГИ

 • Фрайбурзький університет (Німеччина).
 • Університет сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина) 28.04.2019 11.05.2019 сертифікат про вивчення модуля  “Socio-Technical System Transformation”
 • Університет сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина) 21.11.2022 -16.12.2022 сертифікат про вивчення модулів  “Carbon sequestration and accounting” , “Fundamental of Measurement and Modeling”
 • Тренінг-курс «E-learning competences» 05-09 грудня 2022р. м. Еберсвальде (Німеччина)

ЧЛЕНСТВО в товариствах, організаціях, асоціаціях тощо.

 • Західноукраїнське об’єднання лісівників і екологів
 • Громадська організація “Асоціація деревообробників та лісозаготівельників Львівщини ”.