Соколовський Ігор Андрійович

кандидат технічних наук, доцент

Освіта

 • 1991-1995 рр. – навчання у Кременецькому лісотехнічному технікумі;
 • 1995-1998 рр. – навчання в Українському державному лісотехнічному університеті за спеціальністю технологія деревообробки;
 • 1998-2001 рр. – аспірант кафедри технології лісопильно-деревообробних виробництв Українського державного лісотехнічного університету.

Наукова ступінь:

 • Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.05.07 – машини та процеси лісівничого комплексу;
 • Рік захисту – 2007;
 • Тема кандидатської дисертації: «Ідентифікація закономірностей технологічних операцій процесу сушіння букових пиломатеріалів».

Вчене звання:

 • Доцент кафедри безпеки життєдіяльності;
 • Рік присвоєння – 2010.

Професійний стаж роботи:

 • 2001-2002 – завідувач лабораторією кафедри безпеки життєдіяльності;
 • 2002-2003 – асистент кафедри безпеки життєдіяльності;
 • 2003-2008 – старший викладач кафедри безпеки життєдіяльності;
 • 2005-2014 – заступник декана технологічного факультету з виховної роботи;
 • 2008-2017 – доцент кафедри безпеки життєдіяльності НЛТУ України;
 • з 2014 – заступник директора інституту деревооброблювальних технологій і дизайну з виховної роботи;
 • з 01.11.2017 – доцент кафедри технологій захисту навколишнього середовища і деревини, безпеки життєдіяльності та соціальних комунікацій.

Громадська робота:

 • начальник штабу цивільного захисту інституту деревооброблювальних технологій і дизайну;
 • голова комісії громадського контролю та охорони праці Первинної профспілкової організації працівників Національного лісотехнічного університету України.

Навчальні дисципліни:

 • “Безпека життєдіяльності”;
 • “Основи охорони праці”;
 • “Безпека життєдіяльності та основи охорони праці”;
 • “Охорона праці в галузі”;
 • “Цивільний захист”.

Вибрані публікації:

 1. Основи мокрого очищення газів. / Озарків І.М., Сомар Г.В., Соколовський І.А., Кобринович М.С., Сомар Т.А., Левчунець О.М. Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.4 с.230-233.
 2. Основи динаміки процесу сушіння. / Білей П.В., Соколовський І.А. Науковий вісник НЛТУУ– Вип.24.7: Зб.наук.-техн. праць. – Львів, 2014. – с.350-354.
 3. Основи кінетики процессу сушіння. / Білей П.В., Соколовський І.А. Науковий вісник НЛТУУ– Вип.24.5: Зб.наук.-техн. праць. – Львів, 2014. – с.142-146
 4. Озарків І.М., Сомар Г.В., Соколовський І.А., Дадак Ю.Р. Закономірності переміщення подрібнених матеріалів у циклонах – Науковий вісник НЛТУ України.-2013.-Вип.23.8.-с. 121-126.
 5. П. В. Білей, І. А. Соколовський, Р. О. Рокунь. Ідентифікація конвективного процесу сушіння деревини. Науковий вісник НЛТУ України, -2017, Вип. 27.9: Зб.наук.-техн. праць. – Львів.с.64-67.
 6. П. В. Білей, І.А.Соколовський, П.П.Білей, Г.В.Сомар. Особливості впливу хімічного та фізико-хімічного зв’язку вологи з деревиною на кінетику процесу сушіння. Науковий вісник НЛТУ України, -2017, Вип. 27.9: Зб.наук.-техн. праць. – Львів. -с.60-63.
 7. Патент України на корисну модель №91131. Спосіб сушіння деревини. // Білей П.В., Соколовський І.А., Білей П.П., Комбаров А.М., Рокунь Р.О. Бюл. №12 від 25.06.2014.
 8. Патент України на корисну модель №89812. Установка для сушіння дров. Білей П.В., Лазарчук Я.Г., Соколовський І.А., Рокунь Р.О.// Бюл. №8 від 25.04.2014.
 9. Патент України на корисну модель №107756. Установка для пропарювання і сушіння деревини. // Білей П.В., Соколовський І.А., Плеша Ю.Ю., Білей П.П. Бюл. №11 від 10.06.2016р.
 10. Створення енергоощадної перманентної технології низькотемпературного процесу сушіння пиломатеріалів. – Звіт з НДР ДБ 08.24-03-12, – Львів, 2013р. – 147с.
 11. Розроблення ресурсоощадних технологій конвективного сушіння шпону та подрібненої деревини.- Звіт з НДР ДБ 08.24-04-15, – Львів, 2016р. – 134с.