Губер Юрій Мирославович

кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій захисту навколишнього середовища і деревини та безпеки життєдіяльності (ТЗНСДБЖД)

e-mail

yuriy.huber@nltu.edu.ua

НАУКОВІ/ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ

Основні напрямки наукових досліджень: розроблення енергозберігаючих та енергоощадних технологій та процесів сушіння деревини; вдосконалення конструкцій сушильних камер та систем автоматичного керування процесом сушіння; дослідження зміни властивостей деревини у процесі теплового та термічного оброблення.

ОСВІТА

 • 1982-1989 рр. – навчання у Львівському лісотехнічному інституті (закінчив на диплом з відзнакою);
 • 1996-1998 рр. – навчання в аспірантурі Українського державного лісотехнічного університету України;

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯ

 • Кандидат технічних наук: рік захисту – 1998 рік. Тема кандидатської дисертації: «Обгрунтування параметрів і розробка раціональних режимів вакуумно-діелектричного сушіння дубових заготовок»
 • Доцент кафедри технології деревообробки і захисту деревини – 2009 рік.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • з 1989 року до цього часу працював на інженерних та викладацьких посадах НЛТУ

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Захист деревини та дерев’яних конструкцій
 • Технологія сушіння і захисту деревини
 • Енергозбереження та енергоефективність
 • Енергозбереження в галузі
 • Технології термічного оброблення деревини

 ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 50 наукових праць, з них 28 наукових статтей,  три навчальні посібники, Керівні технічні матеріали з технології камерного сушіння пиломатеріалів,  понад 20 методичних вказівок.

 1. Ільків М.М., Солонинка В.Р., Гуменюк Ж.Я., Губер Ю.М. Дослідження міцності клеєних з’єднань термодеревини ясена, отриманої за технологією вакуумно-кондуктивного термічного оброблення. Науковий вісник НЛТУ України*: збірник науково-технічних праць.- Львів: НЛТУ України.-2017.-№ 3.с.136-139.
 2.  Губер Ю.М. . Ільків М.М. Дослідження зміни кольору деревини черешні в процесі пропарювання. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім.Петра Василенка. *-Харків: ХНТУСГ ім.Василенка.-2017, вип.
 3. Губер Ю.М., Копинець З.П., Миськів Є.М., Гуменюк Ж.Я. Дослідження зміни вологості тонких пиломатеріалів під час витримування їх за різних умов. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім.Петра Василенка. *-Харків: ХНТУСГ ім. Василенка. -2017, вип.
 4. Губер Ю.М., Гуменюк Ж.Я., Петришак І.В. Експериментальні дослідження тепловтрат через огородження сушильної камери. Науковий вісник НЛТУ України*: збірник науково-технічних праць.- Львів: НЛТУ України.-2018. Том 28 №11. С.85-90.
 5. 5. Губер Ю.М., Гуменюк Ж.Я., Петришак І.В., Ільків М.М. Дослідження процесу гнуття деревини бука у пресі з високочастотним нагріванням. Науковий вісник НЛТУ України: * збірник науково-технічних праць.- Львів: НЛТУ України.-2019. Том 29 № 2. С 103-108.
 6. 6. Губер Ю.М., Копинець З.П., Дадак Ю.Р., Гуменюк Ж.Я. Аналіз методів визначення тривалості сушіння соснових необрізних пиломатеріалів. Наукові праці Лісівничої академії наук України, *2020, вип.20. С.214-221.
 7. Озарків І.М., Губер Ю.М., Копинець З.П., Сорока Л.Я. Основи Біовогнезахисту деревини.(навч. посібн.) – Львів, НЛТУУ, 2007. – 72с.
 8. Копинець З.П., Озарків І.М., Губер Ю.М. Захисне оброблення дерев’яних конструкцій. Лаборатор. Практикум. – Львів, НЛТУУ, 2007. – 56с.
 9. Білей П.В., Озарків Ю.М., Губер Ю.М., Копинець З.П. Вакуумне сушіння деревини. Навч. Посібник – Львів, НЛТУУ, 2006. – 72с.

ЧЛЕНСТВО в товариствах, організаціях, асоціаціях тощо.

Член ради лісового сектору при Львівській облдержадміністрації

Член ГО «Асоціація деревообробників та лісозаготівельників Львівщини»

Керівник з технологічних та технічних питань фірми LE.KO Sp.z.o.o. (Польща),   представник фірми в Україні