Петришак Ігор Васильович

кандидат технічних наук, доцент

1984, ЛЛТІ, Технологія деревообробки

Наукова ступінь:

 • кандидат технічних наук
 • Рік захисту – 2007
 • Тема кандидатської дисертації„Обґрунтування конструктивних параметрів і структури жорстко-пружного абразивного інструмента та розроблення режимів шліфування масивної деревини

Навчальні дисципліни

 • Основи технології деревообробки і сушіння деревини
 • Технологія сушіння і захист деревини
 • Технологія та обладнання теплової обробки деревини

Вибрані публікації

 1. Петришак І.В. Визначення конструктивних параметрів жорстко-пружного абразивного інструмента. Наук. Вісник УкрДЛТУ: – Львів, 2003, вип..13,1. – с.137-142
 2. Петришак І.В. Дослідження режимних параметрів процесу шліфування деревини бука жорстко-пружними абразивними інструментами. Наук. Вісник УкрДЛТУ: – Львів, 2003, вип..13,1. – с.133-136
 3. Петришак І.В. Шліфування профільних деталей жорстко-пружним абразивним інструментом. Наук. Вісник НЛТУУ: – Львів, 2006, вип.16.6. – с.90-94
 4. Андрашек Й.В., Петришак І.В., Кушпіт О.М. Технологія сушіння і захисту деревини. Лабораторний практикум. – Львів, РВВ НЛТУ України, 2013.-86с.
 5. Андрашек Й.В., Білей П.В., Кушпіт О.М., Петришак І.В. Методичні вказівки для практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни “Технологія сушіння і захист деревини” для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки6.051801 “Деревооброблювальні технології”.- Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. – с.69: іл.55, табл.8, біблігр. 12.