Кушпіт Олександра Миколаївна

Асистент кафедри

Освіта

Навчальні дисципліни

 • Технологія сушіння і захисту деревини
 • Інтелектуальна власність

Вибрані публікації

 1. Білей П.В., Басалига Є.В., Михайловський А.Г., Кушпіт О.М. Програма і методичні вказівки другої технологічної практики (для студентів спеціальності “Технологія деревообробки” Львів, РВЦ УкрДЛТУ, 2001 – 18с.
 2. Білей П.В., Басалига Є.В., Михайловський А.Г., Кушпіт О.М. Методичні вказівки для спрощеного розрахунку пристроїв для теплової обробки деревини. Львів, РВЦ УкрДЛТУ, 2002 – 54с.
 3. Михайловський А.Г.,Басалига Є.В., Кушпіт О.М.Методичні вказівки для курсового і дипломного проектування з дисципліни “Гідротермічна обробка і консервування деревини” Львів, РВЦ УкрДЛТУ, 2002 – 78с.
 4. Мисак Й.С.,Озарків І.М.,Джигирей В.С., Кушпіт О.М . До питання розрахунку температурно-вологісних полів у радіаційній сушарці. Теплоенергетика. Збірник наукових статей, НУ “Львівська політехніка”, 2008. – с.234-238.
 5. Ференц О.Б.,Сорока Л.Я., Петришак І.В., Копинець З.П., Кушпіт О.М. Методичні вказівки до виконання контрольного завдання з курсу ТСВ. Спеціальність 7.092002. Львів: НЛТУ України, 2009 – 40с.
 6. Андрашек Й.В., Петришак І.В., Кушпіт О.М. Технологія сушіння і захисту деревини. Лабораторний практикум. – Львів, РВВ НЛТУ України, 2013.-86с.
 7. Андрашек Й.В., Білей П.В., Кушпіт О.М., Петришак І.В. Методичні вказівки для практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни “Технологія сушіння і захист деревини” для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.051801 “Деревооброблювальні технології”.- Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. – с.69: іл.55, табл.8, біблігр. 12.
 8. Андрашек Й.В., Гуменюк Ж.Я., Кушпіт О.М. Методичні вказівки для практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни “Інтелектуальна власність” для студентів денної та заочної форм навчання.– Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. – 74с.: 9
 9. Андрашек Й.В., Кушпіт О.М. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра за тематиками з технологій сушіння деревини для студентів спеціальності 187 «Деревообробні та меблеві технології». – Львів: РВВ НЛТУ України, 2017. – 34c.
 10. Андрашек Й.В., Кушпіт О.М. Методичні рекомендації до індивідуальної роботи з дисципліни «Технологія сушіння і захисту деревини» для студентів напряму 6.051801 ” Деревооброблювальні технології” освітнього ступеня «бакалавр» – Львів: РВВ НЛТУ України, 2017. – 10c.
 11. Kushpit O. The peculiarities of dispersion paint-and-lacquer material flow in the gap of roller machine /
 12. А. Kushpit, J. Bilyj // Лісове гос-во, лісова, паперова і деревообробна пром-ть: – Львів: НЛТУ України. – 2015. – Вип.41. – С. 27–29.
 13. Kushpit О.М. The study of the blockboard shape stability depending on the design / V. V. Koryachko, A. S. Kushpit, Andrashek J.V.// Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2016. – №42. – С. 28-32
 14. Kushpit O.M. Generalized analysis of the results of theoretical and experimental studies of the convective drying process of wood./ Biley P.V., Rokun R.O. // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2016. – №42. – С. 16-20
 15. Кушпіт А.С., Грицак С.А., Кушпіт О.М., Яріш О.В. Сучасні клеї для м’яких меблевих виробів. //Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2017. – №43.
 16. Яріш О.В., Грицак С.А., Кушпіт О.М. Визначення ступеня затвердіння ЛФМ під дією УФ-випромінювання емітованого традиційними ртутними лампами та твердотільними джерелами. //Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2016. – №42. – С. 51-56