Козар Василь Стефанович

 

 

 

 

асистент

Закінчив: 2008, НЛТУ України, технологія деревообробки

Навчальні дисципліни

  • Основи техноекології
  • Нетрадиційні джерела енергії
  • Основи охорони праці
  • Безпека життєдіяльності

 

Вибрані публікації

  1. Нетрадиційні джерела енергії: теорія і практика: Монографія./ Мисак Й.С., Озарків І.М., Адамовський М.Г., Максимів В.М., Туниця Т.Ю., Соколовський І.А., Озарків О.І., Козар В.С., Гродзік В.С. -Львів: НВФ «Українські технології», 2013.-356 с.
  2. Геліотермічний колектор для енергетичної системи сонячної сушарки./ Озарків І.М., Козар В.С., Озарків О.І. Патент України на корисну модель, № 76882. Зареєстр. в Держ. реєстрі патентів України на корисні моделі 25.01.2013, №2
  3. Особенности солнечной сушки древесины/ Озаркив И.М., Козар В.С. Актуальные проблемы лесного комплекса: Сборник научных трудов. Выпуск 40.-Брянск, 2014.-С.89-93
  4. Озарків І.М., Соколовський І.А., Адамовський М.Г., Сомар Г.В., Козар В.С. Основи екології в контексті сталого розвитку:/Наукове видання.- Львів: ЗУКЦ, 2017.-280 с.
  5. Соколовський І.А., Сомар Г.В., Сторожук В.М., Козар В.С. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи охорони праці», частина 1. – Львів.:НЛТУУкраїни, 2017. – 56 с.
  6. Сомар Г. В., Сторожук В.М., Соколовський І.А., Козар В.С. Розрахунки в охороні праці. Методичні рекомендації. Львів.: НЛТУ України, 2017. – 79с.