Гуменюк Жанна Ярославівна

Асистент

1997, УкрДЛТУ, Технологія деревообробки

Навчальні дисципліни

  • Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація
  • Інтелектуальна власність

Вибрані публікації

  1. Гуменюк Ж.Я.,Андрашек Й.В. Стандартизація та якість сушіння деревини. Науковий вісник. Вип. 13,2, Львів, УкрДЛТУ, 2003 – с. 122-124
  2. Білей П.В.,Гуменюк Ж.Я., Соколовський І.А. Нові керівні технічні матеріали з технології камерного сушіння пиломатеріалів. Світ меблів і деревини (спеціалізований науково-виробничий журнал) №3-4, 2003. – с.61-62
  3. Білей П.В.,Гуменюк Ж.Я., Соколовський І.А. Фізико-математична модель теплової обробки пиломатеріалів. Світ меблів і деревини №3 2004. – К. – с.42-43
  4. Білей П.В.,Гуменюк Ж.Я., Кулешик Я.Ф. Сушіння пиломатеріалів на основі аналізу напружено-деформівного стану деревини. Світ меблів і деревини №3, 2004. – К. – с.44-47
  5. Білей П.В.,Гуменюк Ж.Я., Соколовський І.А. Аналіз показників ефективності систем теплопостачання обладнання гідротермічної обробки пиломатеріалів. Світ меблів і деревини №4 2004. – К. – с.29-31
  6. Андрашек Й.В., Гуменюк Ж.Я., Кушпіт О.М. Методичні вказівки для практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни “Інтелектуальна власність” для студентів денної та заочної форм навчання.– Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. – 74с.: 9 табл., бібліогр. 64.