Андрашек Йосип Володимирович

Кандидат технічних наук, доцент

тел. 067 284 88 44

e-mail: andrashek@ukr.net

1982, ЛЛТІ, Технологія деревообробки

 

Наукова ступінь:

 • кандидат технічних наук
 • Рік захисту – 1986
 • Тема кандидатської дисертації: «Тепловологообробка при сушінні деревини твердих листяних порід»

Навчальні дисципліни

 • “Технологія сушіння і захисту деревини”
 • “Інтелектуальна власність”

Наукові дослідження та професійні інтереси:

 

Представник фірми A-M-S-elektronik в Україні, займається виготовленням сушильних камер, розробкою систем автоматичного контролю і управління та сучасних технологій конвективного сушіння деревини. В кооперації з фірмою Ekopol розробляє обладнання для виготовлення термодеревини, а також системи автоматичного контролю і управління проведення технологічного процесу одержання термічно модифікованої деревини в середовищі вуглекислого газу. Розробкою технології сушіння та систем автоматичного контролю і управління вакуумно-конвективних камер в середовищі перегрітої пари (high vacuum; high-vacuum master), що дозволяють в значній мірі зменшити тривалість сушіння за високих якісних показників.

Вибрані публікації

 1. Андрашек Й.В., Сорока Л.Я. Методичні вказівки з стандартизації та метрологіїї.- Львів, 1998. – 18с.
 2. Андрашек Й.В. Методичні вказівки з товарознавства, стандартизації і сертифікації.- Львів, 1999. – 43с.
 3. Андрашек Й.В. Методичні вказівки для практичних занять з лдисципліни „Патентознавство та винахідницька діяльність” – Львів. 2000. – 27с.
 4. Андрашек Й. В. Мультимедійний конспект лекцій з дисципліни “Технологія сушіння і захист деревини” в форматі PDF. – Львів, 2014.-675 с.
 5. Андрашек Й.В., Петришак І.В., Кушпіт О.М. Технологія сушіння і захисту деревини. Лабораторний практикум. – Львів, РВВ НЛТУ України, 2013.-86с.
 6. Андрашек Й.В. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни “Технологія сушіння і захисту деревини”. – Львів, РВВ НЛТУ України, 2011.-69с.
 7. Андрашек Й.В., Білей П.В., Кушпіт О.М., Петришак І.В. Методичні вказівки для практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни “Технологія сушіння і захист деревини” для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки6.051801 “Деревооброблювальні технології”.- Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. – с.69: іл.55, табл.8, біблігр. 12. (ДОДАТИ ПОСИЛАННЯ)
 8. Андрашек Й.В., Ковальчук О.В. Порівняльна характеристика енерговитрат через огородження сушильних камер. Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооб. пром-сть // Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України.- вип.34.,2008. – 160 с.
 9. Андрашек Й.В., Щупаківський Р.Б. Енергетична стратегія на деревообробному підприємстві. Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.4. – 324 с.
 10. Андрашек Й.В. Мультимедійний конспект лекцій з дисципліни “Інтелектуальна власність” в форматі PDF, Львів, 2014. – 284 слайди.
 11. Андрашек Й.В., Гуменюк Ж.Я., Кушпіт О.М. Методичні вказівки для практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни “Інтелектуальна власність” для студентів денної та заочної форм навчання.– Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. – 74с.: 9 табл., бібліогр. 64.
 12. Андрашек Й.В., Гуменюк Ж.Я. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Метрологія, стандартизація та сертифікація». Львів: РВВ НЛТУ України, 2017.-36 с.
 13. Andrashek J.V .The study of the blockboard shape stability depending on the design / V. V. Koryachko, A. S. Kushpit, Andrashek J.V.// Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2016. – №42. – С. 28-32.
 14. Андрашек Й.В., Кушпіт О.М. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра за тематиками з технологій сушіння деревини для студентів спеціальності 187 «Деревообробні та меблеві технології». – Львів: РВВ НЛТУ України, 2017. – 34c.
 15. Андрашек Й.В., Кушпіт О.М. Методичні рекомендації до індивідуальної роботи з дисципліни «Технологія сушіння і захисту деревини» для студентів напряму 6.051801 ” Деревооброблювальні технології” освітнього ступеня «бакалавр» – Львів: РВВ НЛТУ України, 2017. – 10c.